Jak si vytvořit a používat vlastní sadu věšteckých kamenů

Věštění vrháním kamenů není tolik rozšířeným druhem jako věštba z karet nebo věštba astrologická, nicméně nabízí velmi pestré možnosti výkladu. Můžete ji použít jak k vážnému výkladu budoucnosti, tak k psychologické seanci či k pouhému rozvoji vlastní fantazie vymýšlením příběhů. Popíšeme si metodu podobnou té, kterou v méně rozvinuté podobě používáme na těchto stránkách pro online věštbu.

Vůbec nemusíte k tomu účelu používat přímo drahokamy, stačí jakýkoli soubor malých předmětů (astragalů), se kterými se dá vrhat a které od sebe můžete odlišit. Mohou to tedy být kameny obyčejné, kosti, mušle, kousky dřeva různého druhu nebo třeba korálky. Je ale žádoucí, abyste si ke každému z nich vytvořili jedinečný vztah. Můžete toho dosáhnout třeba meditací s astragalem v rukou, která vám pomůže pochopit jeho podstatu. Každý kousek totiž bude reprezentovat určitou sílu nebo skutečnost. Jakou, to záleží na vás.

Vaše věštecká sada
Jeden z kousků je ovšem jedinečný a neměl by chybět. Ten bude reprezentovat střed, sám o sobě bezobsažný, kolem něhož jsou orientovány ostatní vržené kameny. (V naší online věštbě tento střed chybí, protože střed je pevně dán prostředkem obrazovky. Ve skutečné věštbě takový pevný bod mít nebudete.) Můžete ho chápat jako vědomí samotného tazatele, ostatní kameny pak určují situaci, v níž se ocitá.

Další dva kousky jsou velmi důležité pro určování šance na úspěch a pro odpovědi ano/ne. Je to kámen Ano (dobro, přítel, úspěch) a kámen Ne (zlo, nepřítel, neúspěch).

Dále můžete použít například tyto symboly:
Síla, Odvaha, Cit, Sex, Pomoc, Překážka, štěstí, Jistota, Inspirace, Zdraví, Bohatství, Rozum, Čas, Závazky, Předci, Potomci, Muž, Žena…

Pokud se vám dobře pracuje se symboly planet a s jejich astrologickými významy, můžete si místo toho vybrat zástupce planet. Rozdíl oproti výše jmenovaným, které jsou více přímočaré, pak spočívá v tom, že vaše věštba bude mnohoznačnější. Vytváří to větší množství možností, na druhou stranu vzniká nebezpečí, že se v té záplavě významů sami ztratíte. Ale volba je na vás.

Proces věštby
Tazatel se soustředí na svou otázku, vezme kameny do dlaně a vrhne je na stůl či na podlahu. Výklad je pak určen tím, jak je který kámen daleko od středu a jak jsou kameny vzdáleny jeden od druhého.

Obecná pravidla jsou velmi intuitivní:
-Co je blízko středu, to má velký vliv. Co je daleko, to má vliv malý nebo žádný.
-Dva kameny na stejné čáře se středem znamenají, že cesta ke vzdálenějšímu vede skrz ten bližší.
-Věci, které jsou blízko u sebe, přijdou pospolu a těžko se dají oddělit.
-Věci, které leží v protilehlém směru od středu, jdou jedna proti druhé a nemohou být spolu.

Můžete zapojit i jiná pravidla, která vás napadnou, neměli byste je však libovolně střídat. Jistě si dovedete představit, že změny pravidel působí v astrální rovině zmatek, a vy potřebujete těžit z řádu. Čím častěji budete stejná pravidla věštby používat, tím větší sílu bude vaše věštba mít!

Astragalomantie v praxi
Příklad věštby: Tazatelka chce vědět, zda brzo najde svou lásku. Poté, co hodí kameny, vidíte, že ani kámen Ano, ani kámen Ne neleží blízko středu. Kámen Ano je však viditelně blíž než kámen Ne. Vyplývá z toho, že lásku najde, ale ne tak brzo, jak by si mohla přát. A dále: na cestě k Ano, blízko Středu, leží Štěstí. Můžeme to vykládat tak, že ji k lásce přivede šťastná náhoda.

Ne vždy musíte používat všechny kameny. Na otázku ano/ne například stačí jen tři: Střed, Ano a Ne. Můžete rovněž vyzvat samotného tazatele, aby si vybral, se kterými kameny chce házet, podle předpokladu, že sama volba, kterou učiní, je určitou částí věštby.

Předtím, než začnete věštit “naostro” (ať už sobě, nebo někomu jinému), doporučujeme výklad několikrát vyzkoušet “nanečisto”, třeba pro otázky, které pro vás samotné nejsou příliš důležité. Zjistíte, že i když máte zkušenosti s jinými způsoby věštění, věštit podle toho nového není ze začátku snadné. Stojí za námahu si výklad cvičně předříkat či dokonce napsat, abyste vystihli detaily, kterými je každá věštba jedinečná.

Na závěr chceme zdůraznit, že tento článek určitě neshrnuje obecná pravidla astragalomantie. Nastiňuje jen jeden ze způsobů, jak ji použít – způsob geometrický, který je zaměřen na logické zákonitosti výkladu a na jeho maximální pestrost. Je na vás, abyste pomocí těchto nebo jiných pravidel se svými věšteckými schopnostmi a fantazií tvořili jedinečné věštby.


-3V

Vaše komentáře

Dobrý den,vidím v kamenech obrazy postavy,zvířata přítodní úkazy jak si tyto obrázky vysvětlit?děkuji Blanka

— 002905 — Blanka Zvarova · 1 červenec 2014. Reagovat

 
Tarotová poradna: výklad z karet naživo
Test jasnovidectví
Test mentální síly

ČLÁNKY
> Naše aplikace do mobilu
> Astrální cestování
> Geomancie - kouzlo pravidelnosti
> Co o nás řekne barva očí a vlasů
> Jak ovládnout telekinezi?
Další články...
Facebook stránka Tři Věštby
kontakt