Jak ovládnout telekinezi?

Telekineze je schopnost pohybovat předměty nebo jinak měnit realitu pouhou silou mysli. Jedinec, který tuto schopnost dokáže hluboce rozvinout, neovládá nic menšího než magii. Magii v pravém a čistém smyslu toho slova, stejně dobrou nebo lepší a cistší, než uměl Žito, Saxana nebo Harry Potter. Je něco takového vůbec možné? Pokud ano, jak si to lze vysvětlit?

Vysvětlení mohou být různá. Přitahujeme to, na co myslíme. Ovlivňujeme kvantovou pravděpodobnost. Volíme možnou budoucnost. Ovládáme ducha našeho přání. Ovládáme duši manipulované věci. (V posledním případě jsme spíš šamani než mágové, ale výsledek je stejný.) Jedno je jisté: telekineze není snadná a vyžaduje trpělivost.

Mentální techniky

Důležité je mít mysl uvolněnou a připravenou věřit zdánlivě nemožnému. Soustřeďte se na ovlivňovaný objekt. Vžijte se do něj. Může vám pomoci, když si ho představíte jako živou bytost. Že uchopujete jeho duši. Nebo že vaše bytost splývá s daným předmětem, že jste jedno tělo, že vaše pohyby a jeho pohyby jsou jedno.

Uvědomte si proud nehmotné síly, kterou na předmět působíte. Nechte ji vycházet ze svých rukou či z očí. Vše, co si přejete, je jednou z možných realit, a je jen na vás, zda to necháte uskutečnit…

Čím začít

Svou psychickou sílu nejlépe začnete testovat pomocí naší aplikace, která je vytvořena tak, abyste mohli nepřetržitě cítit, jak se vůle projevuje při změně reality, a získali tak pocit reálné vazby mezi vaší vůlí a vámi ovlivňovanou skutečností. Vlastně se jedná o měřidlo vaší psychické síly. Pokud není projevena účinná vůle, výsledné číslo většinou balancuje mezi kladnými a zápornými hodnotami, které se tvoří náhodně. Pokud účinně zasahujete, sloupečky začnou převážně zelenat, zvedat se nad nulu a výsledek bude dosahovat kladných hodnot. Chcete-li, můžete výsledek stejně dobře ovlivňovat směrem dolů, k červeným sloupcům a k záporným hodnotám. Úplného mistrovství dosáhnete, pokud budete schopni výslednou hodnotu střídat dle libovůle. Když necháte test běžet a budete na střídačku “vyhrávat a prohrávat” podle svého přání.

Test mentální síly


Jak pokračovat

Až se naučíte dobře zvládat náš test, máte důkaz, že telekineze funguje. Vypněte počítač a pusťte se do více mechanického ovlivňování fyzického sveta. Začít je třeba s velmi jednoduchými a “snadno uvěřitelnými” změnami v uzavřené místnosti: Pohyb vlákna uvnitř rozbité žárovky, pohyb pírka, pohyb plamene svíčky. Prvním a nevětším krokem je dosáhnout samotného telekinetického efektu na fyzickém objektu. Druhým krokem je získat pozitivní návyk, že vaše mysl opravdu ovlivňuje realitu. Dokážete-li běžně rozhýbat tužku po papíře, svět magie, se svými výhodami i riziky, je před vámi otevřen dokořán…


-3V

Vaše komentáře

 
Tarotová poradna: výklad z karet naživo
Test jasnovidectví
Test mentální síly

ČLÁNKY
> Naše aplikace do mobilu
> Astrální cestování
> Geomancie - kouzlo pravidelnosti
> Co o nás řekne barva očí a vlasů
> Jak ovládnout telekinezi?
Další články...
Facebook stránka Tři Věštby
kontakt