Geomancie - kouzlo pravidelnosti

Geomantické věštění je známo už z antiky. V mnoha variantách se používalo v různých částech světa. Dnes již celkem upadlo v zapomnění, ale jak uvidíme, neprávem.

Základem věštby je 16 typů symbolů či figur, z nichž každá má svůj spíše abstraktní význam. Geomantická figura se skládá ze čtyř řad obsahujících po jedné nebo dvou tečkách.

Tvoření věštby

K vytvoření věštby stačí, když si spustíte naši aplikaci. Pokud ale chcete věštit více autenticky, bez počítače, postupujte takto:

Věštba začíná náhodným vytvořením prvních čtyř figur, známých jako Matky (Matres). Toho se dříve dosahovalo tak, že se do země v rychlém sledu vyryly řady teček a v každé řadě se posuzoval lichý nebo sudý počet teček. Odtud i pochází slovo “geomancie” – věštění ze země. My si můžeme místo kreslení řady teček do země například hodit kostkou a posuzovat lichý či sudý počet ok. Lichý počet ok je za jeden bod, sudý za dva. Jakmile máme 16 náhodných výsledků, můžeme z nich vytvořit čtyři Matky. Od té chvíle už nepotřebujeme nic kreslit ani házet, všechny ostatní figury se “vypočítají” z matek.

Následují čtyři Dcery (Filiae). První dcera se vytvoří z vrchních řad (hlav) matek. To znamená, že její hlava je stejná jako hlava první matky, její druhá řada (krk) je stejná jako hlava druhé matky, její třetí řada (tělo) vznikne opsáním hlavy třetí matky a její nohy vzniknou zkopírováním hlavy čtvrté matky.

Druhá dcera se složí z krků všech matek. Postup je tedy stejný jako u první dcery, s tím rozdílem, že figuru vytváříme podle druhých řad (a nikoli prvních) jednotlivých matek. Třetí dcera vznikne obdobně z těl matek a čtvrtá dcera se složí z nohou matek.

Od této chvíle se postup změní. Další figury budou vznikat nikoli opisováním řad předchozích figur, ale jejich sčítáním. Nejdříve přijdou na řadu Neteře. První neteř vznikne tak, že sečteme oka v řadách prvních dvou matek a zaznamenáme buďto lichý, nebo sudý výsledek, který znamená jedno resp. dvě oka. Jestliže tedy např. první matka má na hlavě jedno oko a druhá dvě, 1+2=3, to je lichý výsledek, a tak první neteři dáme na hlavu jedno oko. Dále, jestliže první matka má krk ze dvou ok a druhá rovněž, potom 2+2=4 je sudý výsledek, a tak první neteři dáme na krk dvě oka. Stejným způsobem doplníme i tělo a nohy.

Druhá neteř vznikne sečtením třetí a čtvrté matky. Třetí neteř se složí sečtením prvních dvou dcer. Čtvrtá neteř se složí z posledních dvou dcer.

Předposlední řadou figur jsou dva Svědkové. Prvního z nich stvoříme sečtením prvních dvou neteří, druhého sečtením zbývajících dvou neteří.

Nakonec vytvoříme Soudce sečtením dvou svědků.

Tak nám věštba dala patnáct figur, z nichž některé se budou pravděpodobně opakovat. Tyto figury se vpisují do jednotlivých domů geomantického obrazce, počínaje domem označeným jako Život a dále proti směru hodinových ručiček. Každá z figur má tak ve výkladu specifickou roli.


Geomantická věštba online zde

Výklad věštby

Geomantický výklad se liší od většiny klasických věšteb jako jsou karty nebo věštba z kávy, ve kterých můžete získat specifickou odpověď z pouhého jednoho symbolu či karty. Geomantických symbolů je pouze 16 druhů, máme tedy pouze 16 druhů odpovědí. To, co dává geomantické věštbě jedinečnost, je až posouzení odpovědí na jednotlivé aspekty otázky, jež jsou vepsány v jednotlivých domech geomantického obrazce.

Významy jednotlivých symbolů (figur) jsou popsány v naší aplikaci, zde uvádíme jejich stručnější formu. Všimněte si, že figury tvoří přirozené dvojice, z nichž většinou jedna je matematickou negací druhé. Jedna je většinou stabilní (x), druhá je přechodná (>).


Populus (lidé) – Komunikace. Mnohost. Výsledek závisí na druhých.
Via (cesta) – Změna, pomalý pokrok, samota. (>)
Fortuna Mayor (velké štěstí) – moc, sláva, významný a stabilní společenský úspěch (x)
Fortuna Minor (malé štěstí) – drobný a nestabilní či iluzorní společenský úspěch (>)
Acquisitio (zisk) – trvalý materiální zisk (x)
Amissio (ztráta) – materiální ztráta (>)
Puer (chlapec) – svár (x)
Puella (dívka) – soulad
Carcer (vězení) – izolace, omezení, ztráta nebo zadržení štěstí (x)
Conjunctio (spojení) – vzájemnost. Láska, přátelství nebo spojenectví.
Laetitia (radost) – radost, štěstí, blaženost, vnitřní spokojenost
Tristitia (smutek) – smutek, nespokojenost, pocit neštěstí a zmaru (x)
Albus (bílý) – mír, úspěch díky trpělivosti (x)
Rubeus (rudý) – vášeň, temperament, nepříjemný zvrat (>)
Caput draconis (dračí hlava) – začátek (x)
Cauda draconis (dračí ocas) – konec, cesta dolů (>)

Příznivé figury:
Fortuna Mayor, Acquisitio, Laetitia, částečně Albus

Neutrální nebo smíšené figury:
Populus, Via, Conjunctio, Caput Draconis, Fortuna Minor, Puer, Puella

Nepříznivé figury:
Amissio, Carcer, Tristitia, Cauda Draconis, částečně Rubeus

Postup výkladu
Při obecné otázce, jako je například výklad blízké budoucnosti, se využije všech 12 domů (jejich významy můžete prostudovat v naší aplikaci), stejně jako oba svědkové i soudce. Při více specifických otázkách mají význam jen ty domy, kterých se otázka týká. Svědkové a soudce mají význam vždy, kdy má smysl ptát se na celkovou příznivost věštby. Čím více příznivých figur vstupuje do hry, tím je věštba příznivější, a rovněž naopak.

Příklady otázek a relevantních domů:
“Je pro mě tato osoba vhodná jako životní partner?” – Život, Synové, Manželka, Štěstí.
“Je tato osoba vhodná jako spolupracovník, podřízený, šéf?” – Život, Království, případně Bohatství
“Pomůže tato léčba/dieta?” – Zdraví, Smrt + další aspekty, které vás zajímají
“V jaké oblasti si mám hledat práci nebo začít podnikat?” – hledejte příznivě osídlené domy v celém obrazci.

Pokud se figura obsažená v některém relevantním domě duplikovala ještě do jiného domu, napovídá to, že odpověď se týká i tohoto domu.

Figury mají další své charakteristiky podle živlu, světové strany, planety nebo znamení zvěrokruhu. Tyto vlastnosti a jejich využití ve výkladu rozebereme někdy jindy, stejně jako složitější vztahy mezi domy a jejich figurami, kterých stojí za to si při výkladu povšimnout.

Závěrem
Pokud přijdete na chuť způsobu, jakým se geomancie používá, stane se pro vás užitečným věšteckým nástrojem. Geomancie byla v ezoterických kruzích oblíbená až do 17. století. Pokles její popularity v posledním století oproti ostatním druhům věštby můžeme hledat snad v tom, že nevyžaduje žádné zvláštní pomůcky, na jejichž prodeji by se dalo vydělat. To nic nemění na faktu, že se jedná o velmi pestrý, metodický, informativní a pozoruhodný způsob věštění.


-3V

Vaše komentáře

Dobrý den, prosím o věštbu na mě a mého přítele Petr Odehnal 8.12. 1957 já 16.1.1957. Prosím, bude náš vztah pokračovat nebo ne? Děkuji Zdenka

— 003091 — Zdenka Bauerová · 10 prosinec 2014. Reagovat

Dobrý den Prosim vestbu na moji vnučku 2.11.2017 děkuji melisa vnucka

— 010578 — Michaela kurinova · 12 září 2020. Reagovat

 
Tarotová poradna: výklad z karet naživo
Test jasnovidectví
Test mentální síly

ČLÁNKY
> Naše aplikace do mobilu
> Astrální cestování
> Geomancie - kouzlo pravidelnosti
> Co o nás řekne barva očí a vlasů
> Jak ovládnout telekinezi?
Další články...
Facebook stránka Tři Věštby
kontakt